chính sách đổi trả hàng

Nệm An Gia thực hiện chính sách đổi trả hàng thỏa đáng cho quí khách trong 07 ngày

ĐỔI TRẢ HÀNG

- Nệm An Gia thực hiện chính sách đổi trả hàng thỏa đáng cho quí khách trong 07 ngày với các lý do chính đáng sau:

  1. Lổi sản phẩm do nhà sản xuất
  2. Sản phẩm giao không đúng qui cách yêu cầu (có tính tới yếu tố sai số trong quá trình sản xuất).

 

Qui trình đổi trả hàng

  • Nhận thông tin đổi trả hàng từ quí khách
  • Giám định và đánh giá sản phẩm (biên bản giám định).
  • Tiến hành đổi trả và hoàn tiền nếu lý do chính đáng.

 

Scroll